Formahane (Ütüleme) Holü HVAC Sistemi

İplik fabrikalarında uygulanan nemlendirme sistemi ile Evaporatif Soğutma karıştırılmamalıdır. Nemlendirmede yeterli soğutma sağlanamazken, Evaporatif Soğutmada hem soğutma hem de nemlendirme istenilen şartları sağlamaktadır.

Evaporatif klimanın soğutmasının yeterli olmadığı iklimlerde, chiller ile beslenen klima santralleri veya paket tip klimalar ile çözüme ulaşılabilir.

● Elyafların mukavemetini arttırarak kopmaları önler ve üretim hızında artış sağlar.

● Elyaf süspansiyonunun bir yerden bir yere taşınmasını sağlayarak esneklik kazandırır.

● Hataları önleyerek ürün kalitesini yükseltir. Üründe buruşma ve tozlanma önlenir; ürün dökümlü olur.

● İplik ayrışımını ve kontrolünü kolaylaştırır. 

● Statik elektriği azaltarak ürünün kontrolünü kolaylaştırır ve yine statik elektrikten doğan makina süratinin %5-10 oranında azalmasını engeller. Ayrıca elektronik kart arızaları minimuma iner, makina aşınması önlenir ve makina ömrü artar.

● Elyaf kopmalarını en aza indirgediğinden havada uçuşan elyaf, hava ve tozlar da en aza indirgenmiş olup mevcut olanları da bastırarak yere çökeltir.

● İşçi verimini %40’a kadar arttırır. 22 °C’nin üzerindeki her bir derecelik artış, işçi veriminde %4’lük düşüşe sebep olur. 35 °C’de çalışan bir işçi, 25 °C’de çalışan bir işçiden %40 daha az verimle çalışır.