Klima Santralleri

Klima santrali; ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) sisteminin bir parçası olarak ortamı iklimlendirmek ve sirküle etmek için kullanılan bir cihazdır. Üfleme fanları, ısıtma ve soğutma bataryaları, nemlendirme ünitesi, filtre sistemi, karışım hücresi ve damperlerden oluşmaktadır. Klima santralleri, şartlandırılmış havayı binaya dağıtan ve tekrar geri döndüren bir kanal sistemine bağlanır. 

Klima santralleri ile iç ortama yerleştirilen termostatlar sayesinde ortam ısısını istenen değere otomatik olarak getirilir. Kış aylarında, ekonomizlerleri ve dış ortam & karışım odası sensörleri yardımıyla dış havanın ısısı karışım havasının ısısından düşük olduğu zamanlarda otomatik olarak geri dönüş havasını tahliye edip dış ortamdaki taze havayı kullanırlar. Buna serbest soğutma (Free Cooling) denir. Böylece önemli derecede enerji tasarrufu yapılmış olur.