Paket Tip Klimalar

Paket tip klimalar genellikle (Rooftop) çatı tipi paket klima cihazları olarak adlandırılırlar. En büyük özellikleri soğutma, ısıtma, filtreleme ve havalandırmayı tek bir gövdede yapmalarıdır. İsminden de anlaşılacağı üzere çatıda veya dış ortamda kullanılırlar. Paket klimalar doğru uygulandıklarında neredeyse her sektörde kullanılabilirler. (Alışveriş merkezleri, sinema ve tiyatro salonları, süpermarketler, spor salonları, fabrikalar vb.) 

Paket tip klimalar, iç ortama yerleştirilen termostatları sayesinde ortam ısısını istenen değere otomatik olarak getirirler. Kış aylarında, ekonomizlerleri ve dış ortam & karışım odası sensörleri yardımıyla dış havanın ısısı karışım havasının ısısından düşük olduğu zamanlarda otomatik olarak geri dönüş havasını tahliye edip dış ortamdaki taze havayı kullanırlar. Buna serbest soğutma (Free Cooling) denir. Böylece önemli derecede enerji tasarrufu yapılmış olur.

Ancak paket tip klimalar klima santrallerinde uygulanabilen sıcaklık ile birlikte nem kontrolünü kendi başlarına sağlayamazlar. Firmamız 40 yıllık bilgi birikimi ve HVAC konusundaki tecrübesiyle bu sorunu paket tip klima cihazına ek nemlendirme ünitesi ve otomasyon sistemi ile birlikte uygulayarak iç ortamdaki nem ve sıcaklığı istenen değerlerde sağlamaktadır.