Proses Soğutma ve Chiller Sistemleri

Proses soğutma, bir prosesin ihtiyacını en verimli şekilde karşılamak için yapılan ve genellikle chillerlerle yapılan uygulamadır. 

Chiller sistemleri neredeyse tüm sektörlerde kullanılırlar. (Büyük alan iklimlendirmesi, AVM'ler, iş merkezleri, sinema ve tiyatro salonları, spor salonları, oteller, plastik işleme vb.)

Chillerler isimlerinden de anlaşılacağı üzere soğuk su üretiler ve genellikle iklimlendirme sistemlerinde (klima santralleri, fancoiller vb.) kullanılırlar. Chillerlerin evaporatörleri ile soğutulan su, izoleli borularla klima santrallerinin içerisinde bulunan soğutucu bataryalara gönderilir. Soğuk su, soğutucu batarya arasından geçen sıcak havayı soğutur ve soğutulan hava klima santrallerinin kanalları vasıtasıyla iç ortama verilir. Sıcak havanın ısıttığı su kapalı devre çalışarak tekrar chiller cihazına gider. Sistem genellikle 7C-12C arasında çalışır.

İklimlendirme sistemlerinde chiller kullanımının en büyük avantajlarından biri de, nemli iklimlerde gazlı klimaların evaporatörlerinin donma ve dolayısıyla soğutmama probleminin chiller sistemlerinde yaşanmamasıdır. Chiller sistemlerinde soğutucu bataryalara gönderilen su 7C' nin altına düşmediği için bataryalarda donma olmaz, böylece iç ortama sürekli kesintisiz soğuk hava gönderilir.