Siklon Sistemleri

Siklonlar, endüstriyel toz tutma sistemlerinde hava içinde bulunan 50 µ ‘a kadar olan iri toz partiküllerinin havadan ayrıştırılmasında kullanılırlar, ancak siklonlar yapıları gereği 10 µ’un altındaki ince toz partiküllerini tutamazlar.

Genellikle toz toplama filtreleri öncesinde ön ayırıcı olarak, filtreye gelen toz partikül yükünü azaltma amaçlı kullanılmaktadırlar. Böylece siklonların sonrasında kullanılan filtrelerin ömürleri uzar.

250 m3/h.‘ten 25.000m3/h.'e kadar üretilmektedirler. Yüksek debi ihtiyacı olan sistemlerde yan yana konumlandırılarak kapasiteleri arttırılır. Bunlara multisiklon grupları denir.