Toz Arıtma Sistemleri

''Önleme İyileştirmeden Daha İyidir.''

 
 

 

Toz Arıtma Sistemleri, endüstriyel sanayi tesislerinin üretim faaliyetleri sonucunda baca ve egzoz sistemlerinden atmosfere yayılan partiküllerin temizlenmesi işleminde kullanılan siklonlar, filtreler v.b. hava kirliliği önleme cihazlarını ifade eder.

 

 

 

Tozun açığa çıktığı bir işlem sırasında toz partikülleri çeşitli büyüklükerde olabilir.

 

 

 

Tozlar mikrometreyle ölçülür. (Genelde mikronlar olarak bilinir.) Aşağıdaki listede bazı yaygın nesnelerin mikron cinsinden büyüklükleri verilmiştir.

 


 
 

 

 

 


 
 

 

Davlumbazlar vasıtasıyla toplanıp havalandırma kanalı ile taşınan tozlu hava, siklon ve filtre grubundan geçerek fan vasıtasıyla bacaya verilir.

 

 

 

Siklonlar, kaba toz tanecklerini tutmak için dizayn edilirler. Filtreler, siklondan kaçan ince toz zerrelerini yakalayarak uygun temizleme şekilleriyle kendilerini otomatik olarak temizleyen cihazlardır.