Hava Tankları


Hava tankları basınçlı hava sistemlerinin daha verimli çalışmasını ve sistem basıncında oluşabilecek talep dalgalanmalarını dengelemeyi sağlar. Hava tankları kompresör kapasitesini aşan ani hava taleplerinin karşılanabilmesi için gereken miktarda havayı depolar. Hava tankının bir diğer faydası da havadaki nemin yoğuşmasını ve oluşan yoğuşumun boşaltılmasını kolaylaştırmasıdır. Hava tankında yoğuşma sonucunda biriken su tahliye aparatlarıyla dışarıya atılır. Bu sayede sistemdeki hava kuru olur. Hava tankının üstünde ve altında kepler bulunur. Bu keplere bombe denir. Standart hava tanklarımızın üst bombesinde emniyet ventili manşonu, manometre manşonu bulunmaktadır. Alt bombede ise su boşaltma (tahliye) manşonu bulunmaktadır. Hava tanklarımızın ön yüzünde plaket sacı (ürün kodu,hacim,çalışma basıncı ve imalat tarihi gösterir) ve el girişi (handhole) veya adam girişi (manhole) bulunur. Yan yüzeylerde ise hava giriş çıkışı manşonu vardır. Hava tanklarımız çalışma basıncının 1.5 katı basınçla sızdırmazlık testine tabi tutulur. Hava tanklarımız standart sıcak daldırma galvaniz kaplıdır. PED 2014/68/EU yönetmeliği uyarınca (H1 modül), EN 13445 standardına göre ve 2014/29/EU yönetmeliği uyarınca EN 286-1 standardına göre tankların sertifikasyonu yapılmıştır.